สำหรับหลายคนยิมนาสติกสำหรับเด็กวัยหัดเดินอาจถือได้ว่าเป็นกีฬาที่ท้าทาย มันเรียกร้องให้มีสมาธิทักษะความอดทนและความแข็งแรงมากและมันก็มีศักยภาพในการบาดเจ็บ ในฐานะพ่อแม่ทำไมคุณถึงคิดจะปล่อยให้ลูกของคุณมีส่วนร่วมในกีฬาเช่นนี้ ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เป็นที่นิยมเด็กหลายคนได้รับประโยชน์จากยิมนาสติกในขณะที่เสี่ยงกับความเสี่ยง แม้ว่าเด็กทุกคนจะต่างไปจากเด็กอื่น แต่เด็ก ๆ ก็ยังคงสามารถเพลิดเพลินไปกับยิมนาสติกได้ นอกเหนือจากเด็กวัยหัดเดินที่มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาชนิดนี้แล้วคุณยังต้องพิจารณาถึงสี่ข้อประโยชน์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้

1. การช่วยให้บุตรหลานของคุณมีส่วนร่วมในการยิมนาสติกสามารถช่วยให้พวกเขานอนหลับได้ดีขึ้นในยามค่ำคืนและให้ทักษะในการจัดการกับความท้าทายทางอารมณ์และร่างกายที่อาจเกิดขึ้น ตามที่สถาบันยิมนาสติกแห่งบอสตันเด็ก ๆ ที่มีส่วนร่วมในการยิมนาสติกจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และเข้าใจทักษะทางสังคมเช่นการติดตามทิศทางการฟังการเปลี่ยนใจเคารพผู้อื่นและการเงียบ เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับกายกรรมกับเด็กคนอื่น ๆ จะสามารถสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในวัยที่ตนเองมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่และทำงานภายในทีมได้ ในเวลาที่พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของพวกเขาสนุกพบเพื่อนใหม่และในที่สุดก็เรียนรู้การเป็นอิสระ

2.

เด็กวัยหัดเดินที่พยายามยิมนาสติกจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ร่างกายของเขาในรูปแบบต่างๆ โดยการยิมนาสติกบุตรของคุณจะสร้างและเสริมการประสานงานและทักษะด้านยนต์ นี้จะช่วยในการพัฒนาความรู้สึกที่ดีของเด็กของคุณของการรับรู้ของร่างกายเช่นเดียวกับในการปรับปรุงความสมดุลและความยืดหยุ่นของพวกเขา โดยทั่วไปการมีส่วนร่วมของยิมนาสติกเด็กจะพัฒนาความร่วมมือการรับรู้และการควบคุมร่างกายซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับกีฬาอื่น ๆ และกิจกรรมทางกายที่พวกเขามีส่วนร่วมและในชีวิตประจำวัน

3. ยิมนาสติกสำหรับเด็กวัยหัดเดินส่งเสริมการออกกำลังกายของตนเอง

ในปีพ. ศ. 2553 หนึ่งในสามของเด็กในสหรัฐอเมริกามีน้ำหนักเกิน การมีส่วนร่วมในรูปแบบใด ๆ ของการออกกำลังกายระดับปานกลางถึงรุนแรงสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคอ้วนและโรคเบาหวานในวัยผู้ใหญ่ การให้เด็กวัยหัดเดินของคุณมีส่วนร่วมในการเล่นยิมนาสติกสามารถให้ความอดทนต่อหัวใจและหลอดเลือดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความคล่องตัว ส่งเสริมให้การออกกำลังกายที่ดีมีต่อสมรรถภาพทางกายของผู้ใหญ่ ผู้ปกครองที่รู้คุณค่าของการออกกำลังกายเต็มรูปแบบสำหรับเด็กวัยหัดเดินของพวกเขาสามารถลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนพลศึกษาได้

4. ยิมนาสติกสามารถสร้างความมั่นใจในตนเองและความมุ่งมั่นของบุตรหลานของคุณได้

ในฐานะที่เด็กวัยหัดเดินของคุณฝึกฝนยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องเขาหรือเธอจะได้รับความมั่นใจและความมุ่งมั่นมากขึ้นที่จะประสบความสำเร็จ นักกายกรรมที่ตั้งใจจะสามารถเรียนรู้และควบคุมได้แม้กระทั่งการย้ายหรือทักษะที่ท้าทายที่สุดด้วยความเพียร เด็กอาจจะรู้สึกดีกับตัวเองเมื่อพวกเขาพยายามยิมนาสติกเพราะมันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาในแง่มุมต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาเช่นโรงเรียนและชีวิตครอบครัว

ยิมนาสติกสำหรับเด็กวัยหัดเดินจะช่วยให้บุตรหลานของคุณได้รับประโยชน์ทั้งสี่ประการ ไม่เพียง แต่พวกเขาจะได้สัมผัสกับข้อดีทั้งสี่ข้อนี้ในขณะที่มีส่วนร่วมในการยิมนาสติก แต่พวกเขาก็จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวด้วย

Source by Caterina S Kennedy Sbobet

Leave a Comment